Företag

Olika typer av företag har olika behov när det kommer till säkerhet och vad gäller företagslarm finns många olika funktioner att välja till, just utifrån vilket behov som finns. För stora industrier och verkstäder är det till exempel inte ovanligt med noggrann bevakning i olika former för att skydda mot inbrott, stöld och skadegörelse, medan andra typer av verksamheter behöver skydda anställda mot överfall och rån.

Restauranger, barer och caféer

I restauranger, barer och caféer finns risk för både inbrott, rån och överfall och i den här typen av verksamheter är det vanligt med grundläggande funktioner i ett företagslarm – så som inbrotts- och brandlarm. Det är även vanligt förekommande med kamerabevakning, till exempel i entré och kassa.

Hur behovet ser ut beror förstås lite på storlek och läge. En centralt belägen restaurang eller bar har troligen ett större behov än ett litet landsbygdscafé.

Butik och handel

I butiker av olika slag är också det vanligt med grundläggande funktioner när det kommer till företagslarm. Även här finns ofta kamerabevakning eftersom det finns en viss risk för rån och överfall.

Utöver det väljer många företag i butik- och handelsbranschen att utöka sina företagslarm med överfallslarm. Detta finns till exempel ofta i butiker som säljer värdefulla föremål, i butiker där ensamarbete förekommer samt på bensinmackar och liknande.

Industri och verkstad

Behovet av företagslarm kan skilja sig mycket mellan företag inom industri- och verkstadsbranscherna men bland den här typen av verksamheter är det vanligt med dyra tillgångar och stora lokaler. Följande funktioner är därmed vanligt förekommande:

  • Kamerabevakning mot parkeringar, inhängande områden och annat utomhus
  • Bevakning med hjälp av patrullerande väktare som kollar av området, till exempel under sena kvällar och nätter
  • Driftslarm som löser ut vid driftstörningar- och stopp

Alltifrån inbrott och stöld till skadegörelser och driftstopp kan orsaka stora kostnader för den här typen av företag och därför finns ofta avancerade larm- och bevakningssystem på dessa platser.

Företagslarm för kontor

Även bland kontor kan behovet av larm skilja sig ganska mycket, inte minst beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs samt var den är placerad. På en del kontor kan det vara nödvändigt med till exempel överfallslarm för att ge skydd och trygghet till dom anställda, medan andra bara ”behöver” inbrotts- och brandlarm.

Företag

När man som ny företagare registrerar en firma brukar det komma en hel del reklam de första veckorna och månaderna. Det är många som vill erbjuda sina tjänster och påbörja samarbeten tidigt och ibland kan man få riktigt bra förslag som känns dumt att inte gå med på. När det är fråga om inköp, som kontorsmaterial och annat man gör av med regelbundet, har jag inte sett någonting. Det hade jag nästan tänkt skulle komma först av allt men där hade jag fel. Vi började handla vårt kontorsmaterial på en butik som ligger i närheten av kontoret, men det blev snabbt alldeles för dyrt när bolaget var så nytt som det var och plötsligt märkte vi att allt för mycket försvann till kontorsmaterial.

Det fick bli till att hitta en billigare lösning och det var inte någonting svårt. En sökning på internet efter kontorsmaterial och plötsligt hade vi en uppsjö företag som inriktade sig på just detta. Det finns ju så klart en stor och ändlös efterfrågan på dessa typer av saker i och med att man hela tiden gör av med kontorsmaterial i arbetet. Ju bättre det går desto större behov kort och gott. Jag var orolig för att man skulle vara tvungen att köpa stora kvantiteter för att kunna ta del av de priser som stod på butikens sida, men så var inte fallet.

Förbrukningsvaror

Det är nästa svårt att förstå hur en butik kan sälja kontorsmaterial så billigt som vissa gör, men jag har inte forskat vidare i det hela. För vår del är det fint att det går att få tag i vad vi behöver utan att en lika stor del av intäkterna som tidigare skall gå till kontorsmaterial. När man tänker på det kanske det finns ytterligare något företag som kan vara billigare, men det är dessutom viktigt att man har en bra relation till de man handlar av i och med att det ibland kan behövas ett samtal eller två om hur man skall lägga upp beställningar och leveranser. Hittills är vi riktigt nöjda med de vi nu köper allt detta kontorsmaterial av och jag tänker inte att vi kommer att ta affärerna någon annan stans.