AARP

Vad är AARP retirement budget worksheet? Om du är medlem i AARP har du en pensionsplan. Det vill säga för dem som ännu inte är pensionerade. När du väl blir pensionerad är det dock inte längre så. Det är mycket viktigt att ha en väl utformad AARP-pensioneringsbudget så att du vet exakt hur mycket pengar du kommer att få med dig hem när du går i pension.

Många av dessa komponenter med AARP retirement budget worksheet bidrar till att det blir så och att kartlägga dina planer tillsammans med dem för alla aspekter av ditt liv. Med ett Excel-kalkylblad för aarp-pensionsplanering kan du helt enkelt lägga in din information från de olika aspekterna av din plan, till exempel hur mycket du tjänar, din investeringsavkastning, din uttagsfrekvens, dina sparmål osv. och sedan se vad dina resultat blir. Dessutom kan du i excel-arbetsbladet också lägga in några grundläggande siffror om din livsstil, till exempel dina årliga utgifter, ditt ideala antal arbetstimmar, hur din livsstil ser ut i sin helhet, din totala förväntade livslängd osv.

Hur hjälper AARP retirement budget worksheet för pensionsbudget dig?

Det viktigaste att tänka på när det gäller AARP retirement budget worksheet och ett arbetsblad för pensionsplanering från aarp är att det inte är tänkt att ersätta en bra pensionsplanerare. Din finansiella rådgivare kan vara ovärderlig och kan tillhandahålla många värdefulla tjänster som faktiskt kan hjälpa dig att guida dig mot en framgångsrik pensionering. Informationen på arbetsbladen och även på excelbladen kan dock användas i samband med din egen personliga vägledning när det gäller dina egna finansiella mål och bör som sådan också användas tillsammans med honom eller henne. Det finns inget bättre än att ha den bästa informationen och vägledningen som vägleder dig!

Som sådan kanske inte pensionsplanering arbetsblad excel mall för pensionsplanering är exakt vad du vill ha eller behöver för att påbörja din pensionsplanering. I allmänhet kan kalkylbladet för pensionsplanering excel hjälpa dig att utveckla ett mål och lägga ut en rad steg som du sedan skulle ta för att uppnå det målet. Problemet är att många pensionärer (liksom en del yngre) blir förvirrade av den mångfald av punkter som ingår i deras pensionsplaner. Därför blir arbetsbladet för pensionsplanering ofta ett tveeggat svärd.

  • Lyckligtvis finns det ett antal webbplatser där du kan ladda ner arbetsblad och andra budgetarbetsblad gratis. Dessa webbplatser tenderar att ha ett stort antal olika ämnen – allt från levnadskostnader till pensionsplanering, från skatter till investeringar och tips om hur du spenderar dina pengar – och ett stort antal olika format, inklusive några arbetsblad och även tabeller och grafer.
  • Dessutom stöds många av dessa webbplatser av ett antal olika nyhetsbrev via e-post och andra online-verktyg. Sammantaget gör dessa webbplatser det relativt enkelt att ladda ner arbetsblad för budgetering och andra saker i ett format som är lättare att använda för en typisk pensionär. Detta är en stor fördel som aarp retirement planning sheet sätter över de flesta liknande produkter.

En annan fördel som finns inuti AARP retirement budget worksheet är dess fokus på långsiktiga mål. Man skulle kunna tro att den bästa fördelen med AARP pensionsplaneringsblad skulle vara deras fokus på att uppnå en viss nivå av förmögenhetsskydd. Detta är förvisso en giltig oro, men du bör inte underskatta vikten av att också ta hänsyn till dina långsiktiga mål. När det gäller AARP:s arbetsblad för pensionsplanering hittar du en rad tabeller som beskriver vad dina pengar kommer att göra när du går i pension. Dessutom hittar du en serie grafer som visar hur dina pengar gör längs en rad olika tillgångsklasser vid olika tidpunkter.

Om du försöker fastställa en investeringsstrategi för din pensionsfond kan dessa arbetsblad för budgetering hjälpa dig. Den information som presenteras är uppdelad i kategorier som börsindexfonder, obligationsfonder, fastighetsfonder osv. Dessutom hittar du ett arbetsblad som bryter ner hur stor del av dina totala tillgångar som bör investeras i vart och ett av dessa områden, vilken avkastning du kommer att få och vad dina månadskostnader bör vara.

Det råder ingen tvekan om att varje form av strategi för skydd av tillgångar är bra för din AARP retirement budget worksheet pensionsfond. Med det sagt bör du dock också överväga hur stor del av de totala tillgångarna du kommer att ha för att skydda dig mot oförutsedda förluster. Med många av de arbetsblad av bättre kvalitet som finns på marknaden är detta lätt att göra. Om du därför är intresserad av att upprätta din egen personliga pensionsplan med denna typ av budgetarbetsblad rekommenderas de starkt.

AARP

AARP livability index är ett användbart verktyg för seniorer som vill hitta prisvärda och högkvalitativa bostadsområden i sitt område. AARP livability index är resultatet av ett klassificeringssystem som ger ett betyg till ett samhälles olika funktioner, inklusive åldersvänlighet, säkerhet, rekreation, tillgänglighet, miljö, bekvämlighet, mat och värde. Ett betygssystem som bygger på dessa faktorer hjälper köpare och familjer att hitta samhällen med en kombination av rätt tjänster för att uppfylla deras specifika behov. Ett högre aarp-betyg innebär ett bättre samhälle.

Den amerikanska befolkningen åldras i snabb takt enligt AARP livability index. Antalet baby boomers förväntas fördubblas under de kommande 25 åren. Som ett resultat av detta ökar antalet samhällen i USA med en hög andel äldre hushåll. Ett aarp livability index kan hjälpa köpare och familjer att identifiera samhällen där de skulle vilja bo. Med hjälp av den information som indexet ger kan potentiella invånare identifiera samhällen som erbjuder en kombination av åldersvänliga, säkra, bekväma, rekreativa, tillgängliga, miljö, kök och värde för pengarna.

Enligt aarp livability index är samhällen i USA med ett högt aarp-betyg mer åldersvänliga. Dessutom erbjuder dessa samhällen ett brett utbud av aktiviteter för både unga och äldre vuxna. De erbjuder också fler aktiviteter för familjer och äldre vuxna. Dessa samhällen är bra för alla som letar efter en plats där de kan bo utan begränsningar.

Gemenskapsmätningar och AARP livability-indexet

Å andra sidan är ett samhälles metriska poäng en stark indikator på dess livskvalitet. Metriska poäng från AARP livability index ger en bra indikation på hur ett samhälles transport-, hälso- och välfärdstjänster står sig i jämförelse med andra samhällen. Metric Classification of Communities (MCC) erbjuder ett komplett rankningssystem som gör det möjligt för köpare att identifiera samhällen där de skulle vilja bo och avgöra om de uppfyller ett antal kriterier som rör hälsa, kultur, utbildning och säkerhet.

Många samhällen i USA har ett allmänt lågt MCC-värde. Dessa samhällen har bristande tillgång till kollektivtrafik, har mindre hälsosamma kostvanor och högre andel övervikt och fetma. Sådana mått kan användas för att identifiera områden där det krävs större investeringar. Enligt AARP livability index är samhällen med hög MCC-poäng mer åldersvänliga och har högre livskvalitet.

Ett annat viktigt mått är den totala poängen. Detta kombinerar flera viktiga mått för att ge ett enda värde för ett samhälle. Totalpoängen kombinerar ett antal viktiga resultatindikatorer som fokuserar på tre viktiga aspekter av samhällsutveckling: rekreation, säkerhet och hälsa. Metric Classification of Communities (MCC) tilldelar varje aspekt en poäng och beräknar sedan ett samhälles totala livlighetsvärde.

Andra viktiga mätvärden som ingår i AARP livability index är tillgång till livsmedel, säkerhet och hälsoindikatorer. Indikatorn för livsmedelstillgänglighet jämför hur väl ett samhälle är förberett för invånarnas behov och säkerhetsindikatorn utvärderar polisens svarstid efter en brottsanmälan. Hälsoindikatorerna utvärderar invånarnas välbefinnande, medan säkerhetsindikatorn tar hänsyn till saker som kan orsaka skador eller dödsfall.

AARP livability index är en global ledare inom området mätningar och samhällslösningar. Genom att hjälpa samhällen runt om i världen att förbättra sin livskvalitet genom att mäta livskvalitetsmått hjälper AARP till att identifiera lösningar för vad som behövs i ett samhälle. Mätvärden och samhället spelar en viktig roll när det gäller att identifiera behoven i ett område. Genom AARP livability index metriska klassificering av samhällen kan de som bor där få en fullständig bild av hur ett område ser ut. Genom aarps livability index kan en person få en fullständig översikt över ett grannskap och vad han eller hon kan se fram emot att bo i det.

AARP

Varför välja AARP commercial? En AARP commercial är en användbar utrustning inom byggbranschen. Det är en utrustning som kan användas på många olika sätt. Därför väljer många att investera i dessa aarp-vagnar, för eget bruk eller för att starta ett företag som använder AARP commercial. Men om du bara börjar med aarp trailers har du kanske inte så mycket erfarenhet av användningen av aarp trailers.

AARP commercial är ett utmärkt val för byggnads- och landskapsarkitektur och annat professionellt arbete eftersom de erbjuder mobil konstruktion för alla arbeten. De sparar mycket tid och pengar jämfört med att till exempel uppföra betongfundament. Av denna anledning är aarp-vagnar mycket populära kring hem och småföretag som behöver installera en mängd olika saker på sin fastighet. Dessutom kan aarp-vagnar användas för hemförbättringar som att installera ett däck eller en uteplats. De är bra alternativ för kommersiell användning eftersom de är tillverkade med en tung motor som klarar större belastningar.

AARP commercial är också populära bland entreprenörer eftersom de utgör ett mycket ekonomiskt sätt att transportera material från en plats till en annan. Du kan också hyra aarp-vagnar från företag som hyr ut aarp-vagnar på månadsbasis. Detta är ett bra alternativ om du inte behöver aarp kommersiella maskiner regelbundet och bara behöver fordonet för korta resor. Aarp resefordon är också mycket bra när det gäller att transportera jordbruksutrustning.

Det finns en mängd olika aarp kommersiella fordon som du kan köpa. Dessa är bland annat aarp öppningsbilar, aarp lastbilssläpvagnar, aarp flakvagnar, aarp resefordon och aarp resehalvbilar. När du shoppar runt efter aarp kommersiella fordon har du en bra uppfattning om vilken prisklass du har råd med. Bara för att du har en begränsad budget betyder det inte att du måste nöja dig med en billig släpvagn.

Eftersom du kanske behöver transportera ett litet antal aarp-maskiner åt gången är det lämpligt att leta efter en kommersiell flotta aarp-släpvagn som är lätt att underhålla. Du vill nämligen inte behöva ta dig tid att serva din aarp-vagn för att den är i dåligt skick. Det företag du väljer för att hyra din kommersiella aarp-maskin bör ha en besättning som regelbundet kontrollerar aarpen för att se till att den fungerar som den ska. Om din aarp kommersiella flotta inte underhålls ordentligt kan det påverka den övergripande effektiviteten i ditt företag.

När du tittar på AARP commercial och andra aarp-maskiner bör du också ta hänsyn till faktorer som bränsleeffektivitet. Om du vill att din aarp ska hålla länge utan att kräva mycket underhåll behöver du en kommersiell maskin som har en hög bränsleeffektivitet. En bra bränsleeffektivitetsklassning bidrar till att minska din driftskostnad. Förutom att spara pengar på dina bränslekostnader kommer en god bränsleeffektivitetsklass att öka din produktivitet och spara pengar på dina värmeräkningar. Av denna anledning kan en trailer med hög aarp-grad spara mycket pengar på din värmeräkning, vilket är en bra investering.

När du hyr en maskin vill du försäkra dig om att den är korrekt installerad. Om den inte passar rätt kan den orsaka ett fel i en viss del av din aarp kommersiella flotta. Det företag som du väljer att hyra din aarp kommersiella maskin av bör erbjuda en aarp inspektionstjänst. Med denna inspektionstjänst kan du hitta en defekt del som gör att du kan returnera maskinen till tillverkaren eller få den reparerad. Detta kommer att spara dig mycket pengar på reparationer och sparar dig också mycket tid.

När du funderar på att köpa en kommersiell aarp finns det ett antal saker du måste tänka på. Du vill kontrollera med tillverkaren för att avgöra om deras aarp passar bra för ditt företag. De kommer att hjälpa dig att avgöra vilken typ av AARP commercial som är lämplig för ditt företag, hur ofta den ska användas och var du bäst kan förvara den. De kommer också att ge dig utbildning för att se till att du använder maskinen på rätt sätt och kommer att lära dig hur du använder maskinen på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du är nöjd med ditt val. Du kommer inte att ha ett bra företag om du inte kan vara produktiv och ha en bra aarp för ditt företag.

AARP

Hur erbjuder Sinclair institute AARP of Medicine karriärutbildning? I över 50 år har Sinclair institute AARP erbjudit utbildning om allt från jordbruk till miljö. Sinclair institute AARP kan till och med lära dig hur du kan göra ditt företag ”grönt”. Med deras Aarp Agriculture Lab kan du lära dig allt om hur man odlar mat på ett mer miljövänligt sätt. De lär sina studenter hur man odlar mat ekologiskt utan skadliga kemikalier eller bekämpningsmedel. Faktum är att de är så måna om miljön och sina kunder att de till och med erbjuder kurser i kompostering – ett annat bra sätt att vara grön och hjälpa miljön!

Deras jordbruksprogram lär dig hur man odlar grödor ekologiskt – utan konstgödsel, herbicider, bekämpningsmedel eller något annat. De visar dig hur du använder lämplig utrustning för varje typ av gröda och hur du undviker att använda kemikalier i så stor utsträckning som möjligt. Deras Aarp Agriculture Lab erbjuder ett komplett sortiment av grödor som kan odlas – från frukt och grönsaker till kött och mejeriprodukter. De har en hel avdelning för boskap, inklusive fjäderfä, getter och grisar. Jordbruksbutiken på Sinclair institute AARP säljer också allt du kan behöva för att starta och odla en liten gård hemma.

När du är i Atlanta kan du också delta i en kurs som heter ”Sustainable Agriculture for the Future” (hållbart jordbruk för framtiden) på Sinclair institute AARP. Den här kursen ger dig en praktisk förståelse för hur du kan skydda miljön samtidigt som du fortfarande tillhandahåller viktiga tjänster och varor som människor behöver. Du kommer att lära dig tekniker som jordbearbetningsmetoder, metoder för skadedjursbekämpning och till och med sätt som du kan öka skördeproduktionen även under en tid av livsmedelsbrist. Den här kursen kan hjälpa dig att övervinna problem med över- eller underjordisk odling och lära dig hur du kan plantera grödor på ett mer hållbart sätt.

Ett annat alternativ som står till buds för dig är deras program Food for the Future hos Sinclair institute AARP. Människor runt om i världen är oroliga över livsmedelsförsörjningens tillstånd och vill veta vad de kan göra för att se till att deras familj äter hälsosamt. På Sinclair Institute får du praktisk utbildning och exponeras för den senaste informationen om ekologiska och naturliga livsmedel. När du lär dig mer kommer du att få veta vilka produkter du bör använda och vilka du bör undvika.

Sinclair institute AARP sponsrar också en bondemarknad varje söndag där lokala produkter och kött säljs. Du kan välja mellan ekologiska livsmedel eller sådana som har producerats med bekämpningsmedel och antibiotika. Du får lära dig skillnaden mellan ekologiskt och naturligt och hur du kan göra dina egna hälsosamma måltider. På gårdsmarknaden kan du köpa färska livsmedel och ha dem hemma för att förbereda dem till dagen efter.

Om du är intresserad av att bli boskapsförvaltare kan du ta en examen vid Sinclair institute AARP School of Livestock management. De kräver att du har en passion för att arbeta inom området samt utmärkta matematiska färdigheter och läsförmåga. Detta är ett praktiskt utbildningsprogram som introducerar studenterna till förvaltningsprinciper och metoder. I kursen lär sig studenterna hur man budgeterar kostnader för boskap, använder vetenskapliga beräkningar och statistik och lär sig hur man genomför effektiva jordbruksstrategier. Studenterna lär sig också om djurnäring, anatomi, fysiologi och näringslära. Du kan också använda din inlärning för att bidra till att förbättra gårdens produktivitet och lönsamhet.

Deras jordbruksprogram ger eleverna den kunskap och de verktyg de behöver för att bli framgångsrika inom jordbruksindustrin. Programmet fokuserar på de praktiska aspekterna av jordbruksproduktion. När du fullföljer programmet får du värdefull erfarenhet av att arbeta i en mängd olika landskap och klimat. Programmet innehåller föreläsningar om jordmån, bördighet, marknadsföringssystem, bevattningssystem, gödsling och skadedjursbekämpning, produktionssystem, förpackning och distribution, jordbruksfinansiering och affärsutveckling. När du har tagit examen kommer du att vara förberedd för att ge dig in på fältet och redo att möta alla utmaningar som kommer i din väg.

Sinclair Institute har fyra platser runt om i landet: Atlanta, Georgia; Columbus, Georgia; Denver, Colorado; och Washington, D. C. De erbjuder fullt ackrediterade associerings-, master- och doktorandprogram inom en rad olika områden. Om du planerar att gå någon av deras kurser måste du kontrollera deras ackrediteringsstatus. Detta är lätt att göra eftersom skolan är ackrediterad av Commission on Accreditation of Agricultural Training and Education Programs eller Accrediting Bureau of Agriculture and Livestock Education Programs. Innan du anmäler dig till en kurs vid någon av dessa skolor ska du se till att de är fullt ackrediterade.

AARP

I över 15 år har AARP Fraud Watch nätverk för bevakning av bedrägerier hjälpt konsumenter att skydda sig mot bedrägerier som rör socialförsäkringen. Ett antal olika saker kan bidra till en AARP Fraud Watch. Saker som att inte ha licens för att sälja ett kort eller ett företag med dålig finansiell historia kan leda till att någon försöker sälja ett presentkort. Andra faktorer som bidrar är om ett företag har funnits ett tag och deras tjänst inte längre är tillgänglig i vissa områden eller om företaget självt inte har god status hos Better Business Bureau. Men om en person helt enkelt försöker tjäna snabba pengar genom att sälja ett kort, bryr han eller hon sig troligen inte om vad andra tycker om honom eller henne.

Även om majoriteten av konsumenterna kommer att kunna känna igen ett stulet eller falskt AARP Fraud Watch-kort är det inte alltid lätt att veta när ditt kort har använts i bedrägerisystemet. Du måste hålla reda på alla inköp, kvitton och all korrespondens som rör presentkortet. Ju bättre förberedd du är, desto lättare blir det att lösa problemet. Om du ser ett konstigt nummer på dina inköpskvitton eller ett mystiskt telefonsamtal från ett företag ska du omedelbart anmäla det till din lokala bedrägeriavdelning på aarp. På så sätt kan de spåra upp gärningsmannen.

En av de saker som hjälper AARP Fraud Watch att identifiera en bluff är om företaget inte har någon webbplats. Om de inte erbjuder ett telefonnummer eller något sätt att ringa supporten för att be om hjälp, använder de med största sannolikhet en mobiltelefon för att kommunicera. Låt dig inte luras av ett företag som påstår sig erbjuda en gratis konsultation eller till och med en gratis hotline – det är tydliga indikationer på att företaget är inblandat i en plan för att lura dig. Rapportera all misstänkt aktivitet till aarp fraud watch network omedelbart.

En annan sak att leta efter är litteratur om försäljningspromemorior som är vag och erbjuder lite eller ingen information om hur man undviker att bli ett offer för bedrägeri. Detta är ett vanligt knep som används av många bedragare. De kan lovorda fördelarna med ett autopilotsystem eller hur de kan få pengarna tillbaka. Om en säljare ägnar tid åt att prata om dessa saker kommer de förmodligen att försöka få dig att investera pengar i något som verkligen inte är värt det. Håll dig borta från alla säljpitching som verkar vara en dålig affärsidé, för det är förmodligen en bluff.

Det finns några olika sätt som människor blir offer för bedrägerier, men den mest populära metoden är genom presentkort. Dessa kan köpas på nätet eller i en butik, och sedan hamnar de i en persons brevlåda eller handväska. Det kan verka harmlöst till en början, men den som får ett e-postmeddelande där det står att han eller hon har vunnit på ett lotteri måste kontakta nätverket för bedrägerivård direkt. AARP Fraud Watch ökar i takt med att fler människor använder kredit- och betalkort för att göra inköp på nätet, vilket kan göra ett företag sårbart för anklagelser om utebliven betalning.

Många företag ger ut ett kort med en logotyp från en av sina sponsorer. När en kund använder kortet utfärdar företaget en auktorisation för inköp med det kortnumret. I vissa fall kan auktorisationen bara vara ett debet- eller kreditkort. Ibland är själva kortföretaget bedrägligt, eller så har den auktoriserade kortanvändaren inte ett legitimt bankkonto. Oavsett vilket är kortet då ett offer för bedrägeri. Bedragaren tar pengarna som var avsedda för köpet och sticker iväg med dem.

Vissa webbplatser hävdar att de är anslutna till aarp fraud watch network. Men de tillhör faktiskt inte denna organisation för upptäckt av AARP Fraud Watch. De är marknadsföringswebbplatser och finns där för att sälja en tjänst. De omdirigerar dig till ett avgiftsfritt nummer där du kan ringa ett bedrägerisamtal till aarp fraud team. Ring dem om du ser misstänkt aktivitet på ditt kort.

Bedragare kan vara vem som helst, var som helst. Därför lönar det sig att alltid ha ett bra system för bedrägeribekämpning. Se till att kontrollera dina kontoutdrag och rapportera allt som ser konstigt ut. Aarp-bedrägerier har förekommit ett tag, men nu börjar trenden komma ikapp.

AARP

AARP Community Challenge är ett landsomfattande program som ger pengar till personer i äldreboenden för att de ska kunna göra en mängd olika saker, bland annat främja en sundare livsstil, ekonomisk utveckling och hälsokännedom. Ett AARP Community Challenge-bidrag kommer att välja ut bidragsmottagare utifrån deras samhällsbehov. Projekten kommer att bedömas av en panel av experter på åldrande samhällen, samhällsutveckling och hälsosamt liv.

AARP Community Challenge projekten kommer också att bedömas utifrån i vilken utsträckning deras mål skapar en omedelbar positiv inverkan som ger en långsiktig positiv inverkan på ett sätt som uppfyller alla andra urvalskriterier. Dessutom måste projekten visa att de har varit framgångsrika och att de fortfarande är relevanta.

AARP Community Challenge programmet har varit mycket framgångsrikt i flera städer, bland annat följande: Atlanta, Alabama; Beaverton, Oregon; Chicago, Illinois; Dallas, Texas; Denver, Colorado; Des Moines, Iowa; Nashville, Tennessee. Projekten i dessa städer har använt en rad olika strategier för att öka deltagandet och hållbarheten. Vissa projekt har lagt till en Aarp-logotyp eller tillhandahållit skyltar, medan andra har erbjudit hjälp med marknadsföring och PR. I varje stad har mer än trettio personer deltagit i utvecklingen av AARP:s program för samhällsutmaningar. På programmets webbplats finns en förteckning över alla städer i landet som har fått ett Aarp-bidrag.

AARP Community Challenge är utformat för att öka äldre medborgares tillgång till offentliga platser. Att ge människor i samhället lättare tillgång till rekreationsområden är ett av målen med aarp community challenge. Programmet stöder andra viktiga mål som att främja ekonomisk utveckling, öka tillgången till högre utbildning och locka till sig unga yrkesverksamma och entreprenörer.

Förhoppningen är att denna typ av investeringar ska stimulera ekonomin och göra Puerto Rico och de amerikanska Jungfruöarna mer attraktiva för investerare. Programmen för ekonomisk utveckling tenderar att vara mycket populära hos stora grupper av människor som dras till vissa områden.

Kommuner som är intresserade av att få bidrag bör vara kreativa i sitt sätt att närma sig problemet. I ett PRSAAP-projekt i PRGAAP (provisoriska Puerto Rico och de amerikanska Jungfruöarna) visades till exempel aarp stolt upp vid en bandklippningsceremoni. Vid evenemanget diskuterade lokala ledare hur deras samhällen skulle kunna dra nytta av de federala bidragspengarna. Ett möte ägnades åt att ta fram en vision och en uppdragsbeskrivning för aarps framtid. Aarp har en lång historia i Puerto Rico och på de amerikanska Jungfruöarna, och de lokala tjänstemännen är angelägna om att främja Aarps engagemang och arbete i sina samhällen.

I PRSAAP-programmet (Provisional Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands) presenterades aarp stolt som en del av ett team som arbetade med lokala ledare för att skapa en plan för de långsiktiga fördelarna med att investera i aarp-utbildning. Gruppen utvecklade också en strategi för hur aarps närvaro och utbildning kan gynna samhällena i fråga. Särskilt ett samhälle var mycket mottagligt för aarp-ansökningar och investerade mycket tid och energi i processen. Tjänstemännen som var involverade i PRSAAP:s program för samhällsutmaningar var imponerade av kreativiteten och engagemanget hos de lokala ledarna som deltog i planeringsprocessen. De ville att aarp-piloter skulle ta på sig ett brett spektrum av ansvarsområden så att deras aarp inte var bunden till en viss typ av arbete eller ett fast schema.

Ett annat PRSAAP-program för samhällsutmaningar där aarp-flygplan används är i form av ett pilotprogram som kallas PRSAAP Cure. Det involverar Förenta staternas miljöskyddsmyndighet (EPA) och Puerto Rico Sanitation Administration (PRSA). För att kvalificera sig för detta program måste en pilot visa upp en långsiktig plan för att stödja lokala ledare och förbättra hälsovillkoren och sanitära förhållanden i samhället. Aarp-flygplanet får inte transportera några sjukdomsframkallande sjukdomar, men kommer att användas för att tillhandahålla tjänster för upptäckt av sjukdomar och rådgivning.

Som en del av PRSAAP:s program för samhällsutmaningar kommer aarp-flygplan att leverera lådor med kit till Puerto Rico och de amerikanska Jungfruöarna för att ge myggmedel till de människor som bor i dessa områden. Dessutom kommer aarp-flygplan att göra hembesök för att utbilda samhället om hur aarp-vacciner och behandlingar utförs och skydda dem från en myriad av farliga myggor. Denna insats kommer att tjäna som modell för en ny insats för att minska hotet från denguefeber. Även om man i början har lyckats minska antalet rapporterade fall av denguefeber finns det fortfarande ett behov av att öka medvetenheten om sjukdomen för att öka antalet fall som faktiskt förhindras.

En annan del av PRSAAP:s program för samhällsutmaningar är att utforma och genomföra en snabbplan för återställande av aarp. För denna insats kommer aarp-flygplan att göra veckoflygningar till Puerto Rico och de amerikanska Jungfruöarna med utbildade aarp-operatörer för att bedöma de områden som är mest utsatta för risk för myggor. Ett oroväckande område är förekomsten av långa, smala myggstrimmor längs den karibiska kusten som är lätta att gömma. Grupperna ska utforma en långvarig insekticidbehandling som kan appliceras dagligen samt utforma och konstruera myggfällor för att fånga dem som biter i fällorna och släppa ut den behandlade myggan i en behållare.

AARP

Varför är ”AARP movies for grownups” för vuxna så populära? Aarp Movies For Grownups Award är ett pris som delas ut årligen av Aarp Foundation för att uppmärksamma årets bästa film gjord av någon som är femtio år eller äldre. Hedersbetygelsen går vanligtvis till en film som visar upp det sanna värdet av en fri och oberoende filmindustri. AARP:s uppdrag är att skapa medvetenhet, förståelse och uppskattning för oberoende filmproducenter och konstnärer. Syftet med AARP:s Movies For Grownups-program är att tillhandahålla de resurser och det ledarskap som krävs för att oberoende filmproducenter och oberoende filmdistributionsbolag ska kunna lyckas inom detta växande och konkurrensutsatta område.

Sedan 2021 har AARP presenterat ett antal olika filmer för vuxna, tonåringar och barn i alla åldrar. Urvalet fortsätter att växa varje år med samma kriterier för Aarp Movies For Grownups som för de föregående tolv. Den nominerade AARP Movies For Grownups-kandidaten väljs utifrån ett poängsystem som belönar filmen med beteckningen ”bästa film” om den får ett visst antal positiva röster. Förutom att filmen tilldelas en ”Best Picture” nomineras den också till andra kategorier, ytterligare utmärkelser och priser under hela året. Dessa typer av utmärkelser hedrar den bästa filmen från ett filmbolag eller en oberoende producent av något slag.

AARP Movies For Grownups nominerade för årets favoritfilm uppmärksammar filmer med betydande prestationer inom fiktion och icke-fiktion. Det kan handla om böcker, tidskrifter, noveller och till och med teaterverk. Den vanligaste genren för utmärkelser som dessa är science fiction, även om tv och spelfilm blir allt vanligare som nominerade kategorier. AARP:s Television Awards hedrar televisionens bästa och mest lysande program samt deras prestationer under året.

AARP:s nomineringar för bästa film för 2021 års priser visar att företaget är stolt över att publicera namnen på sina kandidater. Det är värt att lyfta fram det faktum att inte alla AARP-filmer för vuxna är lämpliga för unga tittare. Några är naturligtvis rena exempel på åldersdiskriminering. Många fler är dock avsedda för en mogen publik.

I samband med detta får amerikanska medborgare rösta på sin favoritfilm i de omröstningar som Aarp har inrättat genom ett samarbete med Yahoo! On Demand. Dessutom är kategorierna bästa skådespelare och skådespelerska i kategorierna bästa film och bästa regissör också öppna för allmänheten. Varken kategorierna Bästa film eller Bästa skådespelare och skådespelerska ingår faktiskt i ett separat röstningsförfarande.

AARP:s lista över filmer för vuxna innehåller några intressanta filmer, men det skulle vara intressant att se vilket mottagande de skulle få om de i stället hade listats i kategorierna Bästa film eller Bästa regissör. Vissa regissörer och producenter skulle säkert vara glada över att ha Aarp som företagssponsor. Prisutdelningen för bästa film vid Oscarsgalan är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra en viss film. Det är också ett utmärkt tillfälle för ett företag att marknadsföra sig självt i ett positivt ljus. Och om filmen vinner får företaget en massa gratis reklam.

Vad gör en film till en publikframgång när den sänds på tv? Det beror mycket på vem som står bakom programplaneringen. Nätverken är beroende av reklamintäkter för att stödja sina program. Ett program som visas på ett nätverk kommer med största sannolikhet att få ett bra betyg från tittarna när det sänds på tv. På samma sätt kommer en film som presenteras på ett kabelnätverks digitala plattform förmodligen att klara sig bättre, om den har fått ett bra betyg av kabel-tv-tittarna.

Om du är en filmfantast kommer du att upptäcka att ett antal Aarp-filmer för vuxna har gjorts till populära tv-program. Till exempel har ”Heroes” vunnit fem Golden Globes och anses vara en tv-serie av hög kvalitet, även med tanke på vissa av dagens högproducerade tv-serier. Ett annat exempel är ”The Firm”, som var en av de bästa filmerna regisserade av Tom Ford. I TV-serien innehåller ”Heroes”-karaktärerna ett antal Aarp-karaktärer, liksom ett antal ”Heroes”-skådespelare. TV-serien har visat sig vara en succé bland både manliga och kvinnliga tittare. Det finns alltså ett antal möjligheter för tv-program med aarp-karaktärer och vem vet vilka tittarsiffror det skulle kunna få om det nominerades till en Oscar!