Blogg

Vilken lön har en läkare?

Hur hög lön har en läkare i genomsnitt? Det beror delvis på vad som mäts och vilka som omfattas av statistiken. Både SCB, Saco och Yrkeskollen har statistik som svarar på frågan. Även om de inte visar exakt samma nivåer så presenteras ett ungefärligt svar.

SCB

Statistiska centralbyrån drivs av staten och har som uppgift att samla in, och presentera, statistik inom en rad olika områden. De har även mycket detaljerad information kring vilken lön som läkare får utifrån exempelvis utbildningsnivå samt om personen jobbar i offentlig eller privat sektor.

SCB anger att genomsnittlig lön för specialistläkare, år 2021, var 83 200 kronor. Men det skiljer en hel del mot AT-läkare. Eftersom AT-perioden är en del av utbildning är självklart nivån lägre än när all utbildning är klar. Som ingångslön under denna period presenteras genomsnittet på 36 800 kronor.

SACO

SACO anger att medianen för BT-läkare, år 2021, var 43 000 kronor. De presenterar inte någon genomsnittlig nivå utan har istället valt att fokusera på medianen. Det är ofta ett bättre sätt att presenteras nivåer på eftersom det tydligare visar var ”mitten” är. Specialister har, enligt SACO, en median på 67 900 kronor.

Yrkeskollen

Yrkeskollen presenterar ett stort antal yrken i Sverige utifrån arbetsuppgift, lön och relaterade yrken. De anger att medelnivån är 83 200 kronor för en allmänspecialist.

Högre lön för läkare vid…

Det är inte bara utbildningsnivå, kompetens och yrkeserfarenhet som avgör lön för en läkare. Det finns även andra faktorer så som:

  • Bemanningsföretag
    De som väljer att jobba åt ett bemanningsföretag får i regel betydligt högre lönenivåer. Istället för att jobba på samma ställa varje dag så får de ta kortare uppdrag på allt från hälsocentraler till akutavdelningar. Detta helt utifrån kompetens samt önskemål hos den anställde.
  • OB
    Sker arbete på kvällar och helger ges OB. Detta i likhet med de flesta andra branscher. Utifrån att läkare i grunden har hög grundlön är även deras OB-ersättning högre än medelnivån i Sverige.
  • Plats
    Det kan även skilja i nivå beroende på var i landet som personen arbetar. Den största skillnaden uppstår däremot om läkaren väljer att jobba i Norge. Där är både lönerna högre och ofta arbetsvillkoren bättre. Det är även orsaken till att många bemanningsföretag erbjuder sina läkare att åka till Norge och jobba under kortare perioder.