Företag

Företagslarm för olika typer av verksamheter

Olika typer av företag har olika behov när det kommer till säkerhet och vad gäller företagslarm finns många olika funktioner att välja till, just utifrån vilket behov som finns. För stora industrier och verkstäder är det till exempel inte ovanligt med noggrann bevakning i olika former för att skydda mot inbrott, stöld och skadegörelse, medan andra typer av verksamheter behöver skydda anställda mot överfall och rån.

Restauranger, barer och caféer

I restauranger, barer och caféer finns risk för både inbrott, rån och överfall och i den här typen av verksamheter är det vanligt med grundläggande funktioner i ett företagslarm – så som inbrotts- och brandlarm. Det är även vanligt förekommande med kamerabevakning, till exempel i entré och kassa.

Hur behovet ser ut beror förstås lite på storlek och läge. En centralt belägen restaurang eller bar har troligen ett större behov än ett litet landsbygdscafé.

Butik och handel

I butiker av olika slag är också det vanligt med grundläggande funktioner när det kommer till företagslarm. Även här finns ofta kamerabevakning eftersom det finns en viss risk för rån och överfall.

Utöver det väljer många företag i butik- och handelsbranschen att utöka sina företagslarm med överfallslarm. Detta finns till exempel ofta i butiker som säljer värdefulla föremål, i butiker där ensamarbete förekommer samt på bensinmackar och liknande.

Industri och verkstad

Behovet av företagslarm kan skilja sig mycket mellan företag inom industri- och verkstadsbranscherna men bland den här typen av verksamheter är det vanligt med dyra tillgångar och stora lokaler. Följande funktioner är därmed vanligt förekommande:

  • Kamerabevakning mot parkeringar, inhängande områden och annat utomhus
  • Bevakning med hjälp av patrullerande väktare som kollar av området, till exempel under sena kvällar och nätter
  • Driftslarm som löser ut vid driftstörningar- och stopp

Alltifrån inbrott och stöld till skadegörelser och driftstopp kan orsaka stora kostnader för den här typen av företag och därför finns ofta avancerade larm- och bevakningssystem på dessa platser.

Företagslarm för kontor

Även bland kontor kan behovet av larm skilja sig ganska mycket, inte minst beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs samt var den är placerad. På en del kontor kan det vara nödvändigt med till exempel överfallslarm för att ge skydd och trygghet till dom anställda, medan andra bara ”behöver” inbrotts- och brandlarm.