Synonym

Hur du använder synonymer

På senare tid har webmasters märkt att vissa sidor visas mycket högt i Googles SERP utan att sökordet ens finns med, även om det är topiskt kortfattat. Detta är ett betydande avsteg från vad som är allmänt känt, nämligen att för att en sida ska visas för sökordet ”Apple Computer” bör termen användas ganska ofta på sidan. Detta har faktiskt legat till grund för en SEO-taktik, sökmotoroptimering som kallas nyckelordstäthet.

Detta innebär alltså att när du gör en sökning på ”Apple Computers” tenderar du att se sidor som inte innehåller just denna term. Men de kommer att innehålla termer som Mac, Macintosh eller G4. Detta är vad som kallas SE-synonymer (Search Engine). Google verkar tydligen anse att termerna ”Mac” etc. har samma betydelse som ”Apple Computers”. Detta kan jämföras med hur du skulle använda orden ”bil” och ”fordon” i utbyte mot varandra. Istället för att visa upp sidor som enbart innehåller begreppet Apple Computers, inkluderar Google även sidor som inte innehåller detta begrepp, men som innehåller begrepp som Google anser vara likartade, t.ex. Mac och Macintosh.

Dessa SE-synonymer är ett uttryck för Latent Semantic Indexing (LSI), som diskuterades här förra veckan och som hittills bara har varit känt för Googles sökning. Men av större betydelse för ett webbföretag är att det påverkar avsevärt vad du kan ranka för och hur du optimerar dina webbsidor på detta ledande SE. Tidigare skulle du för att rankas för alla sökord som är relaterade till ”Apple Computer” behöva skriva separata sidor för varje term. Men i och med den här utvecklingen verkar det som om samma sida kan visas för alla söktermer – även utan att dessa andra termer finns med i innehållet. Exempel 1: Bärnsten synonym.

Om du framför allt använder sökmotorerna för att driva din verksamhet på nätet, lägger LSI till ytterligare en strategi i din väska med SEO-taktik. Taktiken är helt enkelt följande: När du skriver innehåll till din webbplats, gör en medveten ansträngning för att inkludera synonymer för sökord på sidan. Istället för att bara använda termen ”Apple Computers” bör du byta ut den mot G4 och Macintosh. Detta kommer att förbättra relevansen av din sida avsevärt. Google kommer inte bara att lägga märke till dina huvudnyckelord utan även till användningen av synonymer. Detta gör sidan superrelevant för de synonyma sökorden enligt SE-algoritmen.

För att fastställa SE-synonymer använder du toogle-tangenten före din sökfråga. Toogle-nyckeln är nyckeln med ”~”-tecknet. Du måste hålla ned shift-tangenten. Om du till exempel skriver den före termen ”Apple Computers” kommer du att märka att det i den resulterande SERP:n finns orden Mac, Macintosh och G4 i fetstil. De fetstilade orden är vad SE också betraktar som synonymer till sökfrågorna.

Att använda synonymer

När det gäller att skriva innehåll specifikt för SEO-ändamål diskuteras ofta frågan om vilken procentandel av nyckelordstäthet som är bäst. Vissa anser att den ideala procentsatsen är så hög som 8 procent. Andra anser att den är så låg som 1 procent. Generellt sett anser de flesta experter att i dagens SEO-klimat är det bättre ju lägre siffran är. Det finns dock en aspekt av nyckelordstäthet som är viktigare än rätt procentandel och det är användningen av synonymer.

Bra SEO-innehåll skrivs på ett naturligt sätt och med läsaren i åtanke först. Med andra ord ska innehållet svara på en fråga som läsaren kan ha, det ska vara meningsfullt och informativt och det ska vara lättläst. Alla dessa faktorer är viktigare än användningen av nyckelord. Detta är sant av två skäl. För det första kommer det att göra din konverteringsgrad till vart du än leder dina läsare, bättre. För det andra kommer det faktiskt att hjälpa dig att få en bättre placering om du skriver med läsaren i åtanke, i stället för att försöka skriva specifikt för sökmotorerna. Exempel 2: Synonymer för Begrudgingly.

Försök inte tvinga sökmotorerna att känna igen ditt innehåll. För det mesta kommer detta att ha motsatt effekt och leda till att du förlorar ranking för ditt innehåll. Istället för att ”keyword stuffing” med dina målnyckelord, använd många synonymer till dessa målnyckelord. Att använda många synonymer är en del av en process som kallas latent semantisk indexering.

Google, och alla andra sökmotorer, blir alltmer komplexa i sina rankningsprocesser och kan lätt sniffa upp innehåll som är skrivet med den specifika avsikten att få bra placeringar. Skriv i stället naturligt och använd många olika synonymer. Detta är det sätt som vi människor naturligt kommunicerar på och sökmotorerna kommer att betrakta ditt innehåll positivt om du gör detta.

Antonym och synonym

En antonym är ett ord som har motsatt betydelse till det givna ordet. Många antonymer har olika typer av användningsområden som motsatsen till stor är liten. Vissa ord har många antonymer i olika perspektiv eller under separata förklaringar vilket brukar kallas för en autoantonym. Ett exempel på detta kan vara stay som har många betydelser: vänta på en bestämd plats, fördröjning; vägleda riktning, rörelse.

Ett bra användningsområde för en antonym är att du lätt kan skilja eller förstå det ord som du inte känner igen. Om du till exempel verkligen inte vet den exakta betydelsen av det givna ordet är svaret på det att du helt enkelt bara söker efter dess antonym och då får du en ledtråd om vad det betyder. Webbplatsen Synonym and Antonym är en bra resurs att använda. Du kan söka i alfabetiska listor eller helt enkelt skriva in ett ord i sökfältet och resultaten kommer att presenteras nedan.

En synonym är å andra sidan den exakta motsatsen till en antonym. Det är ord som har samma betydelse eller olika olika olika ord som har samma definition. Den korrekta termen som används skulle vara synonymt för ord som har samma betydelse. Ett faktum är också synonymi, vilket betyder tillståndet att vara synonym. För att undvika överflödiga tal kan synonymer vara till hjälp när man förbereder ett tal till exempel. Ett bra användningsområde för synonym är att du blir mer kunnig om orden och deras definitioner. Eftersom du kommer att upptäcka fler ord kommer du att kunna skriva eller säga fler saker framöver och göra dem levande snarare än tråkiga. Synonymer kan också hjälpa ditt ordförråd och förstå sällan använda ord, t.ex. i informella debatter och i formella tilltal till människor. Till exempel är pupill och elev en synonym, men den andra eleven som betyder en del av ögat är inte lik student.

Webbplatsen för synonymer och anonymer kan vara användbar när du förbereder ett tal för vilket tillfälle som helst, för läxor när du ska beskriva ett visst föremål eller helt enkelt när du behöver ett bättre ord för den uppsats du har arbetat med.

Webbplatsen Synonym Antonym är en utmärkt resurs för att hitta synonymer och antonymer till ett visst ord. En antonym är ett ord som har motsatt betydelse medan en synonym å andra sidan är ett ord som har samma betydelse. Du kan söka i alfabetiska listor eller helt enkelt skriva in ett ord i sökfältet och resultaten kommer att presenteras nedan.