AARP

AARP livability index

AARP livability index är ett användbart verktyg för seniorer som vill hitta prisvärda och högkvalitativa bostadsområden i sitt område. AARP livability index är resultatet av ett klassificeringssystem som ger ett betyg till ett samhälles olika funktioner, inklusive åldersvänlighet, säkerhet, rekreation, tillgänglighet, miljö, bekvämlighet, mat och värde. Ett betygssystem som bygger på dessa faktorer hjälper köpare och familjer att hitta samhällen med en kombination av rätt tjänster för att uppfylla deras specifika behov. Ett högre aarp-betyg innebär ett bättre samhälle.

Den amerikanska befolkningen åldras i snabb takt enligt AARP livability index. Antalet baby boomers förväntas fördubblas under de kommande 25 åren. Som ett resultat av detta ökar antalet samhällen i USA med en hög andel äldre hushåll. Ett aarp livability index kan hjälpa köpare och familjer att identifiera samhällen där de skulle vilja bo. Med hjälp av den information som indexet ger kan potentiella invånare identifiera samhällen som erbjuder en kombination av åldersvänliga, säkra, bekväma, rekreativa, tillgängliga, miljö, kök och värde för pengarna.

Enligt aarp livability index är samhällen i USA med ett högt aarp-betyg mer åldersvänliga. Dessutom erbjuder dessa samhällen ett brett utbud av aktiviteter för både unga och äldre vuxna. De erbjuder också fler aktiviteter för familjer och äldre vuxna. Dessa samhällen är bra för alla som letar efter en plats där de kan bo utan begränsningar.

Gemenskapsmätningar och AARP livability-indexet

Å andra sidan är ett samhälles metriska poäng en stark indikator på dess livskvalitet. Metriska poäng från AARP livability index ger en bra indikation på hur ett samhälles transport-, hälso- och välfärdstjänster står sig i jämförelse med andra samhällen. Metric Classification of Communities (MCC) erbjuder ett komplett rankningssystem som gör det möjligt för köpare att identifiera samhällen där de skulle vilja bo och avgöra om de uppfyller ett antal kriterier som rör hälsa, kultur, utbildning och säkerhet.

Många samhällen i USA har ett allmänt lågt MCC-värde. Dessa samhällen har bristande tillgång till kollektivtrafik, har mindre hälsosamma kostvanor och högre andel övervikt och fetma. Sådana mått kan användas för att identifiera områden där det krävs större investeringar. Enligt AARP livability index är samhällen med hög MCC-poäng mer åldersvänliga och har högre livskvalitet.

Ett annat viktigt mått är den totala poängen. Detta kombinerar flera viktiga mått för att ge ett enda värde för ett samhälle. Totalpoängen kombinerar ett antal viktiga resultatindikatorer som fokuserar på tre viktiga aspekter av samhällsutveckling: rekreation, säkerhet och hälsa. Metric Classification of Communities (MCC) tilldelar varje aspekt en poäng och beräknar sedan ett samhälles totala livlighetsvärde.

Andra viktiga mätvärden som ingår i AARP livability index är tillgång till livsmedel, säkerhet och hälsoindikatorer. Indikatorn för livsmedelstillgänglighet jämför hur väl ett samhälle är förberett för invånarnas behov och säkerhetsindikatorn utvärderar polisens svarstid efter en brottsanmälan. Hälsoindikatorerna utvärderar invånarnas välbefinnande, medan säkerhetsindikatorn tar hänsyn till saker som kan orsaka skador eller dödsfall.

AARP livability index är en global ledare inom området mätningar och samhällslösningar. Genom att hjälpa samhällen runt om i världen att förbättra sin livskvalitet genom att mäta livskvalitetsmått hjälper AARP till att identifiera lösningar för vad som behövs i ett samhälle. Mätvärden och samhället spelar en viktig roll när det gäller att identifiera behoven i ett område. Genom AARP livability index metriska klassificering av samhällen kan de som bor där få en fullständig bild av hur ett område ser ut. Genom aarps livability index kan en person få en fullständig översikt över ett grannskap och vad han eller hon kan se fram emot att bo i det.