AARP

Sinclair institute AARP

Hur erbjuder Sinclair institute AARP of Medicine karriärutbildning? I över 50 år har Sinclair institute AARP erbjudit utbildning om allt från jordbruk till miljö. Sinclair institute AARP kan till och med lära dig hur du kan göra ditt företag ”grönt”. Med deras Aarp Agriculture Lab kan du lära dig allt om hur man odlar mat på ett mer miljövänligt sätt. De lär sina studenter hur man odlar mat ekologiskt utan skadliga kemikalier eller bekämpningsmedel. Faktum är att de är så måna om miljön och sina kunder att de till och med erbjuder kurser i kompostering – ett annat bra sätt att vara grön och hjälpa miljön!

Deras jordbruksprogram lär dig hur man odlar grödor ekologiskt – utan konstgödsel, herbicider, bekämpningsmedel eller något annat. De visar dig hur du använder lämplig utrustning för varje typ av gröda och hur du undviker att använda kemikalier i så stor utsträckning som möjligt. Deras Aarp Agriculture Lab erbjuder ett komplett sortiment av grödor som kan odlas – från frukt och grönsaker till kött och mejeriprodukter. De har en hel avdelning för boskap, inklusive fjäderfä, getter och grisar. Jordbruksbutiken på Sinclair institute AARP säljer också allt du kan behöva för att starta och odla en liten gård hemma.

När du är i Atlanta kan du också delta i en kurs som heter ”Sustainable Agriculture for the Future” (hållbart jordbruk för framtiden) på Sinclair institute AARP. Den här kursen ger dig en praktisk förståelse för hur du kan skydda miljön samtidigt som du fortfarande tillhandahåller viktiga tjänster och varor som människor behöver. Du kommer att lära dig tekniker som jordbearbetningsmetoder, metoder för skadedjursbekämpning och till och med sätt som du kan öka skördeproduktionen även under en tid av livsmedelsbrist. Den här kursen kan hjälpa dig att övervinna problem med över- eller underjordisk odling och lära dig hur du kan plantera grödor på ett mer hållbart sätt.

Ett annat alternativ som står till buds för dig är deras program Food for the Future hos Sinclair institute AARP. Människor runt om i världen är oroliga över livsmedelsförsörjningens tillstånd och vill veta vad de kan göra för att se till att deras familj äter hälsosamt. På Sinclair Institute får du praktisk utbildning och exponeras för den senaste informationen om ekologiska och naturliga livsmedel. När du lär dig mer kommer du att få veta vilka produkter du bör använda och vilka du bör undvika.

Sinclair institute AARP sponsrar också en bondemarknad varje söndag där lokala produkter och kött säljs. Du kan välja mellan ekologiska livsmedel eller sådana som har producerats med bekämpningsmedel och antibiotika. Du får lära dig skillnaden mellan ekologiskt och naturligt och hur du kan göra dina egna hälsosamma måltider. På gårdsmarknaden kan du köpa färska livsmedel och ha dem hemma för att förbereda dem till dagen efter.

Om du är intresserad av att bli boskapsförvaltare kan du ta en examen vid Sinclair institute AARP School of Livestock management. De kräver att du har en passion för att arbeta inom området samt utmärkta matematiska färdigheter och läsförmåga. Detta är ett praktiskt utbildningsprogram som introducerar studenterna till förvaltningsprinciper och metoder. I kursen lär sig studenterna hur man budgeterar kostnader för boskap, använder vetenskapliga beräkningar och statistik och lär sig hur man genomför effektiva jordbruksstrategier. Studenterna lär sig också om djurnäring, anatomi, fysiologi och näringslära. Du kan också använda din inlärning för att bidra till att förbättra gårdens produktivitet och lönsamhet.

Deras jordbruksprogram ger eleverna den kunskap och de verktyg de behöver för att bli framgångsrika inom jordbruksindustrin. Programmet fokuserar på de praktiska aspekterna av jordbruksproduktion. När du fullföljer programmet får du värdefull erfarenhet av att arbeta i en mängd olika landskap och klimat. Programmet innehåller föreläsningar om jordmån, bördighet, marknadsföringssystem, bevattningssystem, gödsling och skadedjursbekämpning, produktionssystem, förpackning och distribution, jordbruksfinansiering och affärsutveckling. När du har tagit examen kommer du att vara förberedd för att ge dig in på fältet och redo att möta alla utmaningar som kommer i din väg.

Sinclair Institute har fyra platser runt om i landet: Atlanta, Georgia; Columbus, Georgia; Denver, Colorado; och Washington, D. C. De erbjuder fullt ackrediterade associerings-, master- och doktorandprogram inom en rad olika områden. Om du planerar att gå någon av deras kurser måste du kontrollera deras ackrediteringsstatus. Detta är lätt att göra eftersom skolan är ackrediterad av Commission on Accreditation of Agricultural Training and Education Programs eller Accrediting Bureau of Agriculture and Livestock Education Programs. Innan du anmäler dig till en kurs vid någon av dessa skolor ska du se till att de är fullt ackrediterade.