AARP

AARP retirement budget worksheet

Vad är AARP retirement budget worksheet? Om du är medlem i AARP har du en pensionsplan. Det vill säga för dem som ännu inte är pensionerade. När du väl blir pensionerad är det dock inte längre så. Det är mycket viktigt att ha en väl utformad AARP-pensioneringsbudget så att du vet exakt hur mycket pengar du kommer att få med dig hem när du går i pension.

Många av dessa komponenter med AARP retirement budget worksheet bidrar till att det blir så och att kartlägga dina planer tillsammans med dem för alla aspekter av ditt liv. Med ett Excel-kalkylblad för aarp-pensionsplanering kan du helt enkelt lägga in din information från de olika aspekterna av din plan, till exempel hur mycket du tjänar, din investeringsavkastning, din uttagsfrekvens, dina sparmål osv. och sedan se vad dina resultat blir. Dessutom kan du i excel-arbetsbladet också lägga in några grundläggande siffror om din livsstil, till exempel dina årliga utgifter, ditt ideala antal arbetstimmar, hur din livsstil ser ut i sin helhet, din totala förväntade livslängd osv.

Hur hjälper AARP retirement budget worksheet för pensionsbudget dig?

Det viktigaste att tänka på när det gäller AARP retirement budget worksheet och ett arbetsblad för pensionsplanering från aarp är att det inte är tänkt att ersätta en bra pensionsplanerare. Din finansiella rådgivare kan vara ovärderlig och kan tillhandahålla många värdefulla tjänster som faktiskt kan hjälpa dig att guida dig mot en framgångsrik pensionering. Informationen på arbetsbladen och även på excelbladen kan dock användas i samband med din egen personliga vägledning när det gäller dina egna finansiella mål och bör som sådan också användas tillsammans med honom eller henne. Det finns inget bättre än att ha den bästa informationen och vägledningen som vägleder dig!

Som sådan kanske inte pensionsplanering arbetsblad excel mall för pensionsplanering är exakt vad du vill ha eller behöver för att påbörja din pensionsplanering. I allmänhet kan kalkylbladet för pensionsplanering excel hjälpa dig att utveckla ett mål och lägga ut en rad steg som du sedan skulle ta för att uppnå det målet. Problemet är att många pensionärer (liksom en del yngre) blir förvirrade av den mångfald av punkter som ingår i deras pensionsplaner. Därför blir arbetsbladet för pensionsplanering ofta ett tveeggat svärd.

  • Lyckligtvis finns det ett antal webbplatser där du kan ladda ner arbetsblad och andra budgetarbetsblad gratis. Dessa webbplatser tenderar att ha ett stort antal olika ämnen – allt från levnadskostnader till pensionsplanering, från skatter till investeringar och tips om hur du spenderar dina pengar – och ett stort antal olika format, inklusive några arbetsblad och även tabeller och grafer.
  • Dessutom stöds många av dessa webbplatser av ett antal olika nyhetsbrev via e-post och andra online-verktyg. Sammantaget gör dessa webbplatser det relativt enkelt att ladda ner arbetsblad för budgetering och andra saker i ett format som är lättare att använda för en typisk pensionär. Detta är en stor fördel som aarp retirement planning sheet sätter över de flesta liknande produkter.

En annan fördel som finns inuti AARP retirement budget worksheet är dess fokus på långsiktiga mål. Man skulle kunna tro att den bästa fördelen med AARP pensionsplaneringsblad skulle vara deras fokus på att uppnå en viss nivå av förmögenhetsskydd. Detta är förvisso en giltig oro, men du bör inte underskatta vikten av att också ta hänsyn till dina långsiktiga mål. När det gäller AARP:s arbetsblad för pensionsplanering hittar du en rad tabeller som beskriver vad dina pengar kommer att göra när du går i pension. Dessutom hittar du en serie grafer som visar hur dina pengar gör längs en rad olika tillgångsklasser vid olika tidpunkter.

Om du försöker fastställa en investeringsstrategi för din pensionsfond kan dessa arbetsblad för budgetering hjälpa dig. Den information som presenteras är uppdelad i kategorier som börsindexfonder, obligationsfonder, fastighetsfonder osv. Dessutom hittar du ett arbetsblad som bryter ner hur stor del av dina totala tillgångar som bör investeras i vart och ett av dessa områden, vilken avkastning du kommer att få och vad dina månadskostnader bör vara.

Det råder ingen tvekan om att varje form av strategi för skydd av tillgångar är bra för din AARP retirement budget worksheet pensionsfond. Med det sagt bör du dock också överväga hur stor del av de totala tillgångarna du kommer att ha för att skydda dig mot oförutsedda förluster. Med många av de arbetsblad av bättre kvalitet som finns på marknaden är detta lätt att göra. Om du därför är intresserad av att upprätta din egen personliga pensionsplan med denna typ av budgetarbetsblad rekommenderas de starkt.