Nyheter

Amerikans lagstiftning om fastighetsfonder

Termen ”REIT”  Real Estate Investment Trust myntades i USA i slutet av 1980-talet, och det har fungerat som en användbar terminologi för att identifiera en industri där fastighetsinvesteringar truster kan spåras. Den engelska  förkortning  för fastighetsfond valdes för sin unika kombination av natur och betydelse, snarare än att bara sätta ihop en ”mindre”mer” – eftersom det finns många fler REITs än det finns hemägande. Med detta sagt, här är några definitioner av vad en fastighetsfond är.

Fastighetsinvesteringar  är företag som innehar hyresfastigheter och får sina intäkter från dessa fastigheter. De har olika distributioner, vanligtvis på årsbasis, beroende på avkastningen på hyresfastigheter de innehar. En fördel är att en fastighetsfondens inkomst är i allmänhet avdragsgill; men den viktigaste fördelen är att ägarna har flexibilitet med sina investeringar. Det vill är, de är fria att köpa fastigheter, hålla dem, och sälja dem för ett ökat försäljningspris.

Det har rapporterats allmänt att bostadsköpare har betalat endast majoriteten av kostnaden för sitt köp. Rikedom chefer fastighetsfonder brukar ge fastighetsinvesteringar  med kontanter som de håller med dem och överföra dem till köparna efter slutförandet av försäljningen.

En fastighetsinvestering förtroende är fastighetsmarknaden sikt för en fastighetsinvesteringar partnerskap. En fastighetsfond är ungefär som ett företag, förutom att de två skiljer sig åt när det gäller beskattning.

En RE-Investment Business är den term som används av fastighetsinvesteringar företag. Detta innebär en viss verksamhet som kan omfatta köp, försäljning, innehav och avyttring av egendom.

Fastighetsinvesteringar

När det gäller att engagera sig i fastighetsinvesteringar, det finns två typer av finansiella fordon du kan överväga – all-cash transaktioner, där pengarna tas emot i en klumpsumma, och icke-kontanttransaktioner, där du får en del av vinsten varje år. Om du har kontanter tillgängliga, skulle jag rekommendera all-cash transaktion.

Återinvestera kan du växa din rikedom, även om det finns vissa frågor i samband med det, och därför återinvestera har vissa risker. Men med rätt verktyg, kan du bygga upp din rikedom och delta i fastighetsinvesteringar. Men se till att överväga att åter investera noggrant, och ta reda på så mycket du kan om processen, och risken innan du sätter dina surt förvärvade pengar i riskzonen.

Detta är en bra sida om ekonomi.