Adolescent, Adolescent Syndrome

Adolescent Syndrome att förstå ungdomssyndromet

Adolescent Syndrome är när ungdomar har svårt att anpassa sig till ett normalt och hälsosamt liv är föräldrar och vårdgivare oftast förvirrade över vad som händer. Adolescentsyndrom eller Adolescent Syndrome (AS) är en samling symtom som innefattar allvarliga störningar i hur ungdomar känner, beter sig och tänker.

De flesta av dessa symtom uppträder under de två första levnadsåren. Dessutom finns det en förlust av kontinuitet i det utvecklingsmönster som uppstår i samband med tonåren. Det kan förekomma stora humörsvängningar, djup känslomässig oro och andra liknande symtom.

Adolescent SyndromeSom en del av bildandet av tonårssyndromet Adolescent Syndrome börjar många av de barn som drabbas av de störande symtomen förlora självförtroende, socialt nätverk och tillit till andra. Dessa förändringar omfattar också en försening av den fysiska och mentala tillväxten och en minskning av akademiska prestationer. Många av barnen med Adolescent Syndrome lider också av ångest och depression. Det kan förekomma perioder av abnormitet som tidig utlösning eller tidig klimakteriet hos några få ungdomar. Det är viktigt att känna igen tecknen på AS för att kunna behandla sjukdomen på lämpligt sätt.

Puberteten är en normal fas som inträffar hos varje mänskligt barn mellan nio och fjorton års ålder. Pubertetssyndromet uppträder under denna period och är känt som tonåring eller pubertetsutveckling. Termen pubertetssyndrom används för att skilja de symtom som är förknippade med pubertetssyndrom från de symtom som hör till normal pubertet.

De vanligaste symtomen på Adolescent Syndrome är depression, missbruk, störningar i sömnmönster och tillbakadragande från familj och vänner. Missbruk av substanser innebär vanligen missbruk av alkohol, cigaretter eller kokain. Nikotin, som är den viktigaste beståndsdelen i cigaretter, är ett beroendeframkallande stimulansmedel och kan allvarligt påverka en ungdoms sömnmönster. Kokain har liknande effekter på kroppen och används ofta som en metod för att få ut marijuana ur systemet när det väl är ute. Många ungdomar med AS uppvisar symtom på abstinens från aktiviteter som de normalt tycker om, till exempel sport, skola, musiklektioner och tv.

Ett annat namn för Adolescent Syndrome är neurogen blåssjukdom. Syndromet beror på att hjärnan, till skillnad från de flesta andra system i kroppen, inte utvecklas normalt under de unga tonåren. Neurogen blåsesjukdom avser skada eller förstörelse av det centrala nervsystemet på grund av infektion av nervcellerna i ryggmärgen. Neurogen blåsesjukdom förekommer ofta hos unga kvinnor och drabbar dem vanligtvis under tonåren. I sällsynta fall kan tillståndet leda till döden.

Vanliga symtom på sjukdomen är kramper, dålig matning och andning, kräkningar, feber, viktförlust, domningar och trötthet. Viktförlust uppstår ofta eftersom blodflödet till kroppens organ påverkas och en känsla av hunger sätter in. Blodproppar kan bildas i hjärnan och ryggmärgen till följd av infektion eller skada. Obehandlad eller felaktigt behandlad ryggmärgsskada kan leda till förlamning eller förlust av muskelfunktion. Neurogen blåsesjukdom kallas ibland för tethered conus eftersom en patient med sjukdomen blir fäst vid sin madrass på natten och vägrar att ta bort den.

Om du misstänker att ditt barn har Adolescent Syndrome bör du tala med en läkare om att utföra en urodynamisk undersökning. En urodynamisk undersökning är ett test som mäter tyngdkraften på ryggraden när den fungerar under förflyttning. När den utförs på en tonåring med neurogen blåsesjukdom appliceras en hög tyngdkraft på patienten medan han eller hon sitter stilla på en madrass. Testet mäter hur lång tid ryggraden har på sig att återgå till sitt ursprungliga läge efter att ha applicerat ett lätt tryck på ryggmärgen. Om ryggraden inte återgår till sitt ursprungliga läge tillräckligt snabbt under testet, fastställs det att nerven skadas eller förstörs.

Det finns många behandlingar tillgängliga för att behandla detta tillstånd. Vilken behandling som används beror på hur långt sjukdomen har framskridit. Din läkare kan besluta att medicinering är det bästa alternativet. Mediciner som Cylert (clotrimazol), amfotericin B (Aurora) och metylprednisolon (Metoprene) är några av de mediciner som används för att behandla Adolescent Syndrome.