Begrudgingly

Begrudgingly och debatter om evig rörelse

Är du någon som gör saker motvilligt, begrudgingly? Måste du göra dem till slut? Då är det dags att göra några förändringar i ditt liv. Det första du måste göra är att identifiera orsakerna till att du blir grinig och begrudgingly samt vad du kan göra åt dem. Här är 5 av de mest förbluffande orsakerna till grinighet och hur du kan ändra dem.

Att vara ogillande: Ordet begrudgingly betyder helt enkelt att du gör något motvilligt trots att du egentligen inte vill. Ett exempel på att man är gråtfärdig är ett barn som går ut med soporna efter att mamman sagt att han måste göra det, och som gnäller hela tiden. När han senare går tillbaka till huset ser hans mamma att han tog ut soporna med motvilja och skäller ut honom. Detta är ordets grundbetydelse.

begrudginglyVem är du ovillig mot? – Begrudging eller begrudgingly är också roten till det engelska ordet begrudging som helt enkelt betyder orättvist eller omotiverat. Så vem är du missunnsam mot i dag? Att vara missunnsam mot sig själv är mycket vanligt. Om du inte kan åstadkomma det du har bestämt dig för att göra kommer du att se att människor kommer att gnälla och säga saker bakom din rygg. Detta kan påverka din självkänsla och ditt självförtroende.

Vad betyder termen begrudgingly – ”ogillande”? – En annan fråga som dyker upp när någon försöker förklara innebörden av ordet begrudgingly för en annan person är vad termen begrudgingly betyder. Etymologin till ordet begrudgingly kommer från ett franskt ord begracier som betyder ”att hysa agg eller avdramatisera”. I det engelska språket har ordet begrudgingly kommit att betyda ”att kritisera hårt”, ”att begrunda”, ”att vara tyngd av skuld” eller ”att förakta”.

Vad betyder termen begrudgingly egentligen? – Slutligen har några av de som debunkrar evighetsrörelsen försökt förklara innebörden av ordet begrudging för mig. En sak som de hävdar är att ordet begrudging härstammar från det latinska verbet beget som betyder ”att ge”. Det antas sedan att verbet begrudge betyder ”ge upp eller överlämna”.

Denna förklaring är vettig, men faktum är att det finns andra betydelser för ordet begrudge. Det är ett gammalt engelskt ord och betyder ”att hysa agg”. Det kan också betyda ”att klaga eller ogilla”. Så den som ger upp ett missnöje får inte nödvändigtvis ”permanent” eller ”evig” kredit. Det latinska verbet beget betyder också ”ge”. Så den som ger upp sitt agg får inte nödvändigtvis en ”permanent” eller ”evig” kredit.

  1. De verkliga fakta om begrudge – För att ytterligare förvirra frågan hävdar debattörer som diskuterar evighetsrörelse ofta att argumentet i titeln ska tas bokstavligt. Vidare säger de att om man använder ordet begrudgingly när man diskuterar termodynamikens lagar talar man om en modell för evig rörelse. Det är nonsens.
  2. Evig rörelse är omöjlig. Om man vill tala om termodynamikens lagar bör man hänvisa till James Clerk Maxwell, som skrev en bok som heter ”Theohydrodynamic Theory of Motion”. De verkliga fakta om begrudge är att det är ett gammalt engelskt ord som helt enkelt betyder ”ens sinne”. Debattörer som diskuterar evig rörelse missbrukar ett ord som inte har något att göra med fysikens lagar, punkt slut!
  3. Ett annat knep som begrudge-partiet använder är att det som kallas ”perpetual motion perpetual” endast syftar på något som aldrig kan ta slut. Hur man än vrider och vänder på frågan finns det inget sådant som ”evig rörelse”. Och detta är ett annat knep som debattörerna använder för att förvirra debatten.

För att få fram sanningen måste man titta på fysikens lagar och se vad de säger. Man kan också titta på de grundläggande egenskaperna hos magneter, klockor och kraftstrålar. Alla dessa har mätts över tid och alla har visat sig vara sanna. Så det finns inget sådant som evig rörelse – punkt slut.

Det finns vissa människor som gärna förvränger sanningen för att få någon att acceptera deras syn på saker och ting. Det är inget fel med idén att följa en teori tills man kan stödja den med verkliga uppgifter. Begrudgerörelsen har gjort detta flera gånger om. Och deras ansträngningar har varit ganska framgångsrika. Men detta gör inte deras sak mer övertygande.

Hur blir du motvilligt villig begrudgingly att göra vad som helst?

Begrudgingly eller på arabiska i Kurdistan betyder ”överlämna sig till ödet” eller ”släppa taget”. Det är en amerikaniserad version av det arabiska ordet rabia, som betyder ”öde, öde eller öde”. Det förekommer för första gången i tryck 1960. Ordet valdes för att ersätta ordet Allah, som ansågs vara alltför allmänt hållet.

Begreppet begrudgingly har sina rötter i buddhismen. Buddha använde liknelsen om trädet i Gita (Buddhas läror) för att lära ut att vi inte ska klamra oss fast vid kamma (ohälsa). I stället bör vi omfamna livet och dess överflöd. Med andra ord bör vi ”leva och låta leva”. Detta lär oss att inte tänka oss in i ett fängelse genom att klamra oss fast vid kamma.

Buddhismen lär oss att omfamna att leva i nuet, därav begrudgingly, vilket ibland beskrivs som en aktiv meditation. Även om detta är till hjälp för vårt mentala välbefinnande kan det också leda till motvilja. Den tid vi tillbringar här kallas metta, som helt enkelt betyder ”att göra”. Med gillande kunde vi inte förmå oss att göra vårt bästa i allting. Detta skulle aldrig kunna vara fallet om vi levde i enlighet med Buddhas läror. Vissa människor säger att sinnet är oändligt. För vissa är dock sinnet ändligt. Det sistnämnda är vägen till helvetet enligt den buddhistiska läran. Det förstnämnda kallas metta och god kamma.

Vissa människor beskriver sig själva som motvilliga bara för att de vägrar att ge efter för andras önskemål och behov. Det kan vara en självisk handling, men ofta kommer det från rädsla och otillräcklighet. Vi är alla rädda för att behöva säga ”jag är ledsen”. Ibland, även när vi ber om ursäkt, blir vi avvisade eller hårt dömda. Att gnälla är bara vårt sätt att säga: ”Du har rätt, men jag behöver inte säga något”.

  • En del skulle säga att detta är ett slags spel med offret som begrudgingly. Vår självkänsla sjunker när vi kapitulerar inför andra. Faktum är att kapitulation ofta beskrivs som att spela offerrollen. När vi överlämnar oss blir vår stolthet, vårt ego och vårt egenintresse utplånade. I stället ger vi respekt till andra och följer deras önskemål.
  • En annan anledning till att gnälla är att det är en handling av underkastelse med begrudgingly. Vanligtvis sa Buddha att om vi är uppriktiga om att få det vi vill ha så krävs det bara ett försök. Därför bör vi gå in med bästa möjliga inställning. Det betyder naturligtvis inte att vi låtsas vara någon vi inte är. Vi följer helt enkelt vad Buddha har lärt oss: Att sträva efter det som är rätt.
  • Det är en bra idé att tänka på att ha en motvillig attityd då och då. Men det bör bara vara en kortsiktig lösning på dina problem. När du väl har fått klarhet i vad som är rätt att göra är det okej att inte begrunda någonting alls. Då och först då kommer din goda attityd verkligen att lysa igenom!
  • Om du märker att du gör något motvilligt för att du inte vill göra det, eller om du tycker att det är slöseri med tid, är det dags att släppa taget. Sluta bara att göra motstånd och gå vidare. Dina handlingar nu kommer att återspegla hur du kommer att agera i framtiden.

Du är rädd för att misslyckas. Om du gör några misstag går ditt sinne i taket. Istället för att fokusera på hur du kan korrigera dina handlingar spenderar du din tid med att vara besatt av varje enskilt misstag du gör. Istället för att vara positiv fokuserar du på det positiva.

Du drar ut på tiden. Det är en naturlig tendens för de flesta av oss att skjuta upp saker till sista minuten. När vi sätter oss ner för att lösa ett problem har vi redan skjutit upp det alldeles för länge! Så i stället för att ta itu med problemet skjuter vi upp det och kommer aldrig någon vart.

Du ger upp innan du har börjat. När ditt arbete kräver att du börjar arbeta med det, skjuter du ofta upp det helt enkelt för att du inte vill göra något arbete. Så i stället för att börja sitter du bara och väntar. Det enda sättet att åstadkomma något är att agera.

Förespråkare av ett negativt språk mot debatter om begrudgingly som evig rörelse

När en ledare i gamla tider utmanades av begrudgingly i en annan om makt eller auktoritet kunde han säga till sig själv: ”Jag missunnar ingenting”. Denna fras är hämtad från Clausewitz första krigsregel. Den beskriver hur en general bör se begrudgingly på varje slagfält. Målet är inte att vinna utan att försvara och skydda sina soldater, vilket innebär att man inte bör angripa sin fiende om man inte är helt säker på att man kan vinna. Att vinna ett krig innebär naturligtvis mer än att bara besegra sin motståndare; det inkluderar också att lämna fienden död eller sårad.

I det moderna sammanhanget hänvisar dock uttrycket begrudgingly grudgingly till en persons eller grupps motvilja eller avvisande för personlig vinning eller ställning. Till exempel kan en lärare som vägrar att ge en anställd löneförhöjning för att de inte fick tillräckligt bra betyg förra gången kännetecknas av denna användning. Ett annat vanligt exempel är en politiker som vägrar att stödja en kandidat trots att kandidaten är populär eller omtyckt.

Prefixet begrudgingly härstammar från begetting eller att vara tacksam. To begrudgingly betyder alltså i den engelska ordboken att begrudga. I vissa sammanhang har begrudgingly dock att göra med samvetskval. Till exempel kan en person som glömmer att spara en slant när han eller hon handlar kallas för ledsen och lat. En person som lämnar rummet under ett samtal för att ta emot ett samtal eller skicka ett sms till en vän i stället för att resa sig upp och delta i samtalet kan sägas vara begrudgingly absentminded.

Ordet begrudgingly dyker upp i definitionerna i många andra språk också. Det förekommer i lexikonet på sanskrit, finska, turkiska, litauiska, filippinska och grekiska. Det dyker upp i Bibeln (ordet begrudging finns i Job), i den schweiziske pedagogen Carl Jungs skrifter och i den psykiatriska klassificeringen från American Psychological Association. Begrudging används också för att betyda att man vägrar eller är ogillande inställd till.

Som du ser får etymologin för ordet begrudgingly det att låta som om det har något att göra med något som inte har något med rörelse att göra. I själva verket pekar ordets etymologi på en latinsk fras, ”energies per acclamation”. Denna fras betyder ”med beundran”. Den latinska frasen begrudgingly anger alltså en form av beundran, medan den engelska motsvarigheten till begreppet begrudgingly betyder ”med förakt”. Ordet begrudgingly översätts inte så bra till engelska, och den närmaste översättning som jag kan ge det är ”with disregard”.

Nu skulle jag vilja ställa en fråga till de debattörer som diskuterar evighetsrörelser där ute. Om man verkligen vill bli av med rörelsen, skulle det inte vara trevligt att bara ge upp den? Varför är de som debatterar evighetsrörelsen så upptagna av detta koncept? Vad är det som är så svårt med rörelse? Är de verkligen så antiintellektuella att de inte kan acceptera att det bara är en fysisk lag?

Kraften i att vara begrudgingly och motvillig

Användningen av Begrudgingly inom Feng Shui är mycket specifik. Det används ofta för att påminna sig själv om att den nuvarande situationen är fylld av möjligheter till förändring och att underlåtenhet att erkänna denna potential kan få mycket verkliga, till och med katastrofala konsekvenser. Den grundläggande betydelsen av Begrudgingly, enligt Websters definition, är: att reflektera eller visa motvilja eller dra tillbaka en möjlighet. När det gäller Feng Shui är begreppet Begrudgingly mycket användbart eftersom det påminner oss om att inte låta oss uppslukas av den potentiella negativiteten i en viss omständighet. Det hjälper oss att lägga vår uppmärksamhet på mer konstruktiva aspekter av den aktuella möjligheten i stället för att ständigt uppehålla oss vid det negativa.

Om vi tittar på Begrudgingly ur en arkeologisk synvinkel kan vi hitta två möjliga tolkningar. Den ena möjligheten är att handlingen att hålla något borta från en annan person (dvs. det föremål eller den person som har potential att blockera en positiv energi) faktiskt går tillbaka till förhistorisk tid då människor var tvungna att kämpa för livets grundläggande förnödenheter. En annan möjlighet är att begreppet Begrudgingly är ett exempel på klassisk psykologi som inte har någon vetenskaplig grund alls. Faktum är att det mesta jag vet om Begrudgingly kommer från de historier som mina föräldrar berättar om hur de kommer hem från jobbet och möts av en till synes ”behövande” make som ger dem anvisningar om hur de ska gå till mataffären. Jag tror att konceptet kom från dessa berättelser.

  • När vi står inför en svår situation, som att arbeta i en återvändsgränd eller stå inför ett olyckligt äktenskap, kan vi använda Begrudgingly för att påminna oss själva om att ha tålamod och vara försiktiga. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte alltid vet hur saker och ting kommer att bli. Om vi inte har något inflytande eller om vi är rädda för att förlora jobbet eller gifta oss med en opålitlig person hjälper Begrudgingly oss att fokusera vår uppmärksamhet på det positiva och ignorera det negativa. Vi kan också använda Begrudgingly för att avleda oro och ilska.
  • Ett annat tillfälle då Begrudgingly kommer in i bilden är när vi försöker vara optimistiska och hålla humöret uppe inför något. Jag har en bror som lider av diabetes typ II. Under vintern måste han vara riktigt försiktig med sin kost eftersom han måste hålla sig riktigt varm. Så han går ut i skogen för att ha färska stockar som brinner för att förse sin kropp med värme.
  • Under en särskilt svår storm bestämde sig brodern för att sitta i sin bil i det strida regnet i en timme och göra ingenting. Han förklarade senare för mig att han kände att det bara var motvilligt uthärdligt att sitta där inne i ösregnet om han visste att han skulle vara säker. När han gick in i huset kom dock regnet extremt hårt och han kände genast att något var fel. Han var så säker på att han skulle dö att han började gråta. Hans fru såg tårarna och gick och tittade till honom, men han sa att han kände sig säker och därför lät hon honom gå.

Den här familjemedlemmen tror starkt på Gud och det han kallade ”Guds hand”. Han sitter också i rullstol nu på grund av en ryggskada och kan inte gå särskilt långt. Denna starka tro på Guds kraft har gjort all skillnad i världen för honom och för oss. Jag måste säga att vi alla är Grubbingggies, men just denna Grubbingggie har stått upp för oss när det har behövts och vi har lärt oss genom försök och misstag vad vi inte ska göra.