AARP

AARP community challenge

AARP Community Challenge är ett landsomfattande program som ger pengar till personer i äldreboenden för att de ska kunna göra en mängd olika saker, bland annat främja en sundare livsstil, ekonomisk utveckling och hälsokännedom. Ett AARP Community Challenge-bidrag kommer att välja ut bidragsmottagare utifrån deras samhällsbehov. Projekten kommer att bedömas av en panel av experter på åldrande samhällen, samhällsutveckling och hälsosamt liv.

AARP Community Challenge projekten kommer också att bedömas utifrån i vilken utsträckning deras mål skapar en omedelbar positiv inverkan som ger en långsiktig positiv inverkan på ett sätt som uppfyller alla andra urvalskriterier. Dessutom måste projekten visa att de har varit framgångsrika och att de fortfarande är relevanta.

AARP Community Challenge programmet har varit mycket framgångsrikt i flera städer, bland annat följande: Atlanta, Alabama; Beaverton, Oregon; Chicago, Illinois; Dallas, Texas; Denver, Colorado; Des Moines, Iowa; Nashville, Tennessee. Projekten i dessa städer har använt en rad olika strategier för att öka deltagandet och hållbarheten. Vissa projekt har lagt till en Aarp-logotyp eller tillhandahållit skyltar, medan andra har erbjudit hjälp med marknadsföring och PR. I varje stad har mer än trettio personer deltagit i utvecklingen av AARP:s program för samhällsutmaningar. På programmets webbplats finns en förteckning över alla städer i landet som har fått ett Aarp-bidrag.

AARP Community Challenge är utformat för att öka äldre medborgares tillgång till offentliga platser. Att ge människor i samhället lättare tillgång till rekreationsområden är ett av målen med aarp community challenge. Programmet stöder andra viktiga mål som att främja ekonomisk utveckling, öka tillgången till högre utbildning och locka till sig unga yrkesverksamma och entreprenörer.

Förhoppningen är att denna typ av investeringar ska stimulera ekonomin och göra Puerto Rico och de amerikanska Jungfruöarna mer attraktiva för investerare. Programmen för ekonomisk utveckling tenderar att vara mycket populära hos stora grupper av människor som dras till vissa områden.

Kommuner som är intresserade av att få bidrag bör vara kreativa i sitt sätt att närma sig problemet. I ett PRSAAP-projekt i PRGAAP (provisoriska Puerto Rico och de amerikanska Jungfruöarna) visades till exempel aarp stolt upp vid en bandklippningsceremoni. Vid evenemanget diskuterade lokala ledare hur deras samhällen skulle kunna dra nytta av de federala bidragspengarna. Ett möte ägnades åt att ta fram en vision och en uppdragsbeskrivning för aarps framtid. Aarp har en lång historia i Puerto Rico och på de amerikanska Jungfruöarna, och de lokala tjänstemännen är angelägna om att främja Aarps engagemang och arbete i sina samhällen.

I PRSAAP-programmet (Provisional Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands) presenterades aarp stolt som en del av ett team som arbetade med lokala ledare för att skapa en plan för de långsiktiga fördelarna med att investera i aarp-utbildning. Gruppen utvecklade också en strategi för hur aarps närvaro och utbildning kan gynna samhällena i fråga. Särskilt ett samhälle var mycket mottagligt för aarp-ansökningar och investerade mycket tid och energi i processen. Tjänstemännen som var involverade i PRSAAP:s program för samhällsutmaningar var imponerade av kreativiteten och engagemanget hos de lokala ledarna som deltog i planeringsprocessen. De ville att aarp-piloter skulle ta på sig ett brett spektrum av ansvarsområden så att deras aarp inte var bunden till en viss typ av arbete eller ett fast schema.

Ett annat PRSAAP-program för samhällsutmaningar där aarp-flygplan används är i form av ett pilotprogram som kallas PRSAAP Cure. Det involverar Förenta staternas miljöskyddsmyndighet (EPA) och Puerto Rico Sanitation Administration (PRSA). För att kvalificera sig för detta program måste en pilot visa upp en långsiktig plan för att stödja lokala ledare och förbättra hälsovillkoren och sanitära förhållanden i samhället. Aarp-flygplanet får inte transportera några sjukdomsframkallande sjukdomar, men kommer att användas för att tillhandahålla tjänster för upptäckt av sjukdomar och rådgivning.

Som en del av PRSAAP:s program för samhällsutmaningar kommer aarp-flygplan att leverera lådor med kit till Puerto Rico och de amerikanska Jungfruöarna för att ge myggmedel till de människor som bor i dessa områden. Dessutom kommer aarp-flygplan att göra hembesök för att utbilda samhället om hur aarp-vacciner och behandlingar utförs och skydda dem från en myriad av farliga myggor. Denna insats kommer att tjäna som modell för en ny insats för att minska hotet från denguefeber. Även om man i början har lyckats minska antalet rapporterade fall av denguefeber finns det fortfarande ett behov av att öka medvetenheten om sjukdomen för att öka antalet fall som faktiskt förhindras.

En annan del av PRSAAP:s program för samhällsutmaningar är att utforma och genomföra en snabbplan för återställande av aarp. För denna insats kommer aarp-flygplan att göra veckoflygningar till Puerto Rico och de amerikanska Jungfruöarna med utbildade aarp-operatörer för att bedöma de områden som är mest utsatta för risk för myggor. Ett oroväckande område är förekomsten av långa, smala myggstrimmor längs den karibiska kusten som är lätta att gömma. Grupperna ska utforma en långvarig insekticidbehandling som kan appliceras dagligen samt utforma och konstruera myggfällor för att fånga dem som biter i fällorna och släppa ut den behandlade myggan i en behållare.